POVW – Diverse ontwikkelingen

POVW
Zoals bekend, is Zooom aangesloten bij het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (“POVW”). Doel van het POVW is het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende Woerdense Ondernemersverenigingen en het spreken met één mond richting de gemeente. Alle Ondernemersverenigingen uit Woerden zijn aangesloten. Het POVW overlegt door het jaar heen een aantal keer met de gemeente. Daarnaast is er een aantal werkgroepen waarin ambtenaren en POVW-leden spreken over uiteenlopende onderwerpen. Toine Hitzert, voorzitter van Zooom, is eveneens voorzitter van het POVW. Namens Zooom is ook Rina Mulder actief binnen het POVW.

Verkeersvisie 2030
Een van de thema’s waarmee het POVW de afgelopen maanden heel druk is geweest, is de Verkeersvisie 2030. Een thema waarover in de lokale media al veel is gezegd en geschreven. Voor een vrijwel volledig overzicht van alle ontwikkelingen, verwijzen wij kortheidshalve richting Woerden.tv. Link: https://woerden.tv/?s=verkeersvisie.

Actuele stand van zaken is dat de Gemeenteraad heeft besloten de Verkeersvisie vooralsnog niet te behandelen en/of aan te nemen. De wethouder heeft de opdracht gekregen om eerst met de verschillende participanten in gesprek te gaan. Het POVW gaat hier graag op in en hoopt samen met het College en de overige participanten alsnog te komen tot een ordentelijke Verkeersvisie. Ditmaal met een daadwerkelijke visie en toekomstbestendige oplossingen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat recht wordt gedaan aan de input van de participanten.

Middelland
Een ander onderwerp dat nu speelt is het ontwikkelen van een visie voor Middelland. Meer specifiek gaat het dan om een visie om de leegstand op dit terrein te bestrijden. Het POVW heeft deelgenomen aan een aantal brainstorm sessies. Op deze manier heeft het POVW de gemeente (en de ingeschakelde onderzoekers) voorzien van input. Input om te komen tot een visiedocument. Spreekt voor zich dat het POVW ook hier de vinger aan de pols houdt.

Wat hebben we bereikt?
Het POVW wordt op dit moment betrokken bij allerlei onderwerpen. De gemeente ziet het POVW (ondanks het feit dat we het niet altijd met elkaar eens zijn) als een belangrijke sparringpartner]. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Zeker wanneer we het vergelijken met een aantal jaar geleden. Het overleg verliep destijds weinig gestructureerd en ook onderling was toen vaak niet duidelijk hoe de andere ondernemersverenigingen erover dachten. Met het POVW is de belangenbehartiging op een hoger niveau getild.

Kort en goed; het POVW staat als een huis en blijft zich inzetten voor de Woerdense ondernemers! Vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur.

Welkom nieuwe leden!

In september hebben zich twee nieuwe leden aangemeld bij Zooom.

Annemarie van Maurik van Schoonheidssalon Annemarie van Maurik te Woerden.
annemarie-van-maurik

&

Marie-Louise van Rossum van WinRisk International te Woerden.
marielouise-van-rossum

Wij heten beide dames van harte welkom bij Zooom ZZP Collectief Woerden!

ZZP Café 1 november 2016: Bedrijfsbezoek Arthur Dreissen, brainstorm & hamburgers van Ties

logo-arthur-dreissen
Op dinsdag 1 november 2016 is het ZOOOM ZZP Café te gast bij Arthur Dreissen. Al ruim 20 jaar maakt hij meubelen en (kunst)objecten van metaal. Zijn motto: Met metaal is zo ontzettend veel mogelijk. Arthur heet ons welkom in zijn werkplaats en zal ons wat vertellen over zijn activiteiten. Je kijkt gegarandeerd je ogen uit!

Praktisch: de borrel vangt aan om 17.30 en duurt tot ongeveer 19.00 uur. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Ties zal ons met zijn “Burgers & Beats” voorzien van heerlijke hamburgers! ZOOOM trakteert. Geef je wel even op via de website; dan weten we waar we qua catering op moeten rekenen. Adres: Lange Meentweg 17b, Woerdense Verlaat.

Tevens willen we 1 november een brainstorm met jullie aftrappen. Brainstormen over de invulling van 2017 en over ideeën voor ZOOOM 2.0. Over het hoe en wat vertellen we jullie die avond meer. Hoe dan ook… met jullie input willen we ook van 2017 weer een mooi ZOOOM jaar maken!

Foto’s jaarlijkse BBQ

Op vrijdag 28 augustus j.l. was wederom de jaarlijkse Zooom BBQ. We waren neergestreken op de Boerinn. Voorzien van uitzonderlijk mooi weer, hebben we genoten van een heerlijke BBQ.
Het werd nog nog lekker laat, en er werden naast het netwerken ook nog de nodige moppen uitgewisseld! Hierbij een visuele impressie:
[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”2016-08-28 BBQ”]

Foto’s kennissessie: KennisKnopen

Op woensdag 25 mei j.l. was de kennissessie KennisKnopen. Na een korte sessie, met vooral praktische informatie, over het verdwijnen van de VAR en de nieuwe Wet Deregulering Arbeidsrelaties, volgde er een bijzondere ‘Energizer’. We gingen elkaar binnen 30 minuten op een heel andere manier leren kennen! Als kers op de spreekwoordelijke taart, zijn we vervolgens, onder begeleiding van een aantal fantastische coaches, aan de slag gegaan met onze eigen kerncompetenties. Met andere woorden, naast bruikbare kennis, leerden we onszelf én onze collega ZZP-ers op deze avond echt goed kennen!

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”2016-05-25 Kennisknopen”]

Afschaffing van de VAR. Bent u al Wet DBA-proof?

Sinds 1 mei jl. is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De VAR was bedoeld als
hulpmiddel voor de beoordeling van een arbeidsrelatie. Het onderscheid tussen een
zelfstandige en een werknemer is van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings-
en premieplicht voor de loonheffing en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.
Door middel van het aanvragen van een VAR kon op basis van de door de opdrachtnemer
verstrekte informatie een oordeel worden gegeven over de fiscale kwalificatie van het
inkomen voor de inkomstenbelasting.

Reden om de VAR af te schaffen was de beperking in de handhavingsmogelijkheden voor de
Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst bij een afgegeven VAR niet kon handhaven bij de
opdrachtgever, kwam er nieuwe wetgeving die handhaving bij de opdrachtgever mogelijk
maakte. Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Wat is er nu precies veranderd?
Met deze wet vervalt de bestaande ‘werkvergunning’ voor freelancers. Het kabinet vond dat
de VAR zorgt voor schijnzekerheid. De omstreden VAR-verklaring is vervangen door de
zogenoemde ‘modelovereenkomst’. De nieuwe contractvorm zou zzp’ers meer bescherming
bieden tegen misbruik door opdrachtgevers.

De nieuwe wet veroorzaakte paniek bij veel zpp’er en hun opdrachtgevers. De freelancers en
bedrijven vrezen papieren rompslomp en fiscale risico’s. Zij klagen over administratieve
rompslomp. Freelancers zijn bang dat zij niet meer aan de bak komen, en de bedrijven die
hen inhuren schrikken terug voor de extra risico’s waaraan ze voortaan worden blootgesteld.

Is die angst terecht?
Dat denk ik niet. Het is goed mogelijk om afspraken te maken waarbij jouw positie als een
zelfstandige kan worden gekwalificeerd. In veel gevallen is het duidelijk dat er sprake is van
een zelfstandige. Maar let op dat de uitvoering van de overeenkomst in werkelijkheid gelijk is
aan de gemaakte afspraken.

Modelovereenkomst belastingdienst
De Belastingdienst stelt de door haar goedgekeurde modelovereenkomsten beschikbaar.
Wees voorzichtig met het gebruik hiervan. De modelovereenkomsten die op de site van de
Belastingdienst staan, zijn weliswaar door de belastingdienst goedgekeurd maar beoordeeld
met het oog op de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit betekent dat alleen
de onderwerpen waarop de opdrachtgever beslissende invloed heeft zijn beoordeeld. Andere
punten – zoals de hoeveelheid opdrachtgevers van de zelfstandige en de investeringen die
hij doet – zijn geen onderdeel van de overeenkomst maar deze onderwerpen zijn evenwel
van belang.

Daar komt bij dat de modelovereenkomsten ziet op de kwalificatie van het wel / niet
zelfstandig zijn, maar andere kwesties die vastgelegd moeten worden, niet regelt. De grote
valkuil is dus dat je denkt dat je er met een door de Belastingdienst gekeurde overeenkomst
wel bent, maar dit in veel gevallen onvoldoende is om je zaken goed geregeld te hebben.
Op 25 mei jl. is dit onderwerp aan de orde geweest tijdens de kennissessie. De presentatie
kun je hier downloaden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Mauritz
(www.mauritzadvocatuur.nl), tel: 0348 – 342132 / 06-8182 0277 en email: info@mauritzadvocatuur.nl

Verslag Zomerborrel

7 juni stond het ZZP Café gepland bij de Pompier met voorafgaand een stadswandeling onder leiding van het Gilde. Aangezien Woerden voor mij niet zo bekend is vond ik de stadswandeling wel een erg leuk idee. Het was even haasten, maar om 17.30 dan toch op het Kerkplein aangekomen. Het weer was buitengewoon prettig, echt ‘terrasjes weer’ dus de Pompier was een schot in de roos. Maar eerst de wandeling; de opkomst was wat mager, maar desondanks kregen we een enthousiaste rondleiding door de twee heren van het Gilde. Een hoop achtergrond over de diverse oude gebouwen in Woerden en soms wat saillante details uit het verleden! Al met al een interessante wandeling. De gidsen vermelden ook nog dat het altijd mogelijk is om een wandeling te boeken bij het Gilde, informatie op hun website. Altijd goed om te weten!

Teruggekomen op het Kerkplein zat er reeds een behoorlijke groep Zooom’ers op het terras te genieten van het weer en een verkoelend drankje. Al met al een gezellig en informatieve namiddag.

Brigitte

24 uur van Woerden

Het ZOOOM loopschema voor de 24 uur van Woerden:

De 24 uur van Woerden start vrijdag 20 mei om 17:00 en duurt tot zaterdag 21 mei om 17:00.

Tijdstippen Personen
Vrij 17 – 18 uur Ingrid Rosema
Vrij 18 – 19 uur Raymond Harmsen
Vrij 19 – 20 uur Rina Mulder
Vrij 20 – 21 uur Gonne-Marieke Kroon & Gerd Lamers & Els van Veen
Vrij 21 – 22 uur Ine de Knoop & Hetty Stegeman
Vrij 22 – 23 uur Ine de Knoop & Hetty Stegeman & Elias Blom
Vrij 23 – 24 uur Jan Slomp & Jennifer King & Raymond Zachariasse
Zat 00 – 01 uur Lily Dekker
Zat 01 – 02 uur Lily Dekker
Zat 02 – 03 uur Linda Oskam & Sander Goethals
Zat 03 – 04 uur Linda Oskam & Sander Goethals & Wilfried Hess
Zat 04 – 05 uur Toine Hitzert & Pim Moerenhout
Zat 05 – 06 uur Toine Hitzert & Pim Moerenhout
Zat 06 – 07 uur Toine Hitzert & Pim Moerenhout
Zat 07 – 08 uur Gonne-Marieke Kroon
Zat 08 – 09 uur Liane Verheul
Zat 09 – 10 uur Liane Verheul
Zat 10 – 11 uur Niels Baars & Thérèse Hoppenbrouwer
Zat 11 – 12 uur Alice van Woudenberg
Zat 12 – 13 uur Els van Veen & Michiel
Zat 13 – 14 uur Jan Slomp
Zat 14 – 15 uur Lily Dekker
Zat 15 – 16 uur Theo Voorend + Ester
Zat 16 – 17 uur Theo Voorend + Ester