Commissies

Activiteiten-/Communicatiecommissie

De commissie houdt zich bezig met het bedenken, organiseren en communiceren van alle activiteiten binnen ZOOOM. Denk hierbij aan de thema-avonden, de maandelijkse borrels, kerstontbijt, BBQ, etc.
De commissie is verantwoordelijk voor de communicatie over deze activiteiten, de website en het onderhoud daarvan, maar ook voor de interne en externe communicatie door middel van social media (Linkedin, Facebook en Twitter), persberichten, nieuwsbrieven en PR campagnes. Daarnaast ontwerpt en bewaakt deze commissie de ZOOOM-huisstijl.

Commissieleden: Lucia de Buijs, Linda Brander, Nicole Fazzi, Vivian van Bezeij, Lily Dekker (namens bestuur)
Huisstijl en vormgeving: Ine de Knoop
Facebookpagina: Thérèse Hoppenbrouwer en Alice Rosema

Commissie Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging probeert groepskortingen te realiseren voor alle ZOOOM-leden, maar behartigt ook de belangen van de ZOOOM-leden richting de gemeente Woerden, het bedrijfsleven en andere relevante overlegorganen.

Commissieleden: Toine Hitzert (lead), Linda Koers

Kascommissie

De Kascommissie controleert steekproefsgewijs de boekhouding ter afsluiting van het boekjaar en doet verslag van haar bevindingen in de Ledenvergadering.
Commissieleden: Renée ten Brink en Pim Moerenhout

Commissie Schorsing en Ontzetting

Deze commissie onderzoekt op verzoek van het bestuur klachten over gedragingen van leden en adviseert vervolgens het bestuur over eventueel te nemen maatregelen.

Commissieleden: Arthur Dreissen, Jolanda van der Spiegel, Thérèse Hoppenbrouwer.