Commissies

Activiteiten-/Communicatiecommissie

De commissie houdt zich bezig met het bedenken, organiseren en communiceren van alle activiteiten binnen ZOOOM. Denk hierbij aan de thema-avonden, de maandelijkse borrels, kerstontbijt, BBQ, etc.
De commissie zorgt ook voor de publiciteit van de activiteiten op social media (Linkedin, Facebook en Twitter), persberichten, nieuwsbrieven en PR campagnes.

Commissieleden: Nicole Fazzi-Burgers, Jolanda van der Spiegel, Frank Suers (namens bestuur)
Huisstijl en vormgeving: Ine de Knoop

Commissie Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging probeert groepskortingen te realiseren voor alle ZOOOM-leden, maar behartigt ook de belangen van de ZOOOM-leden richting de gemeente Woerden, het bedrijfsleven en andere relevante overlegorganen.

Commissieleden: Vacature (2)

Kascommissie

De Kascommissie controleert steekproefsgewijs de boekhouding ter afsluiting van het boekjaar en doet verslag van haar bevindingen in de Ledenvergadering.
Commissieleden: Renée ten Brink en Pim Moerenhout

Commissie Schorsing en Ontzetting

Deze commissie onderzoekt op verzoek van het bestuur klachten over gedragingen van leden en adviseert vervolgens het bestuur over eventueel te nemen maatregelen.

Commissieleden: Arthur Dreissen, Jolanda van der Spiegel, Thérèse Hoppenbrouwer.