Commissies

Commissie Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging probeert groepskortingen te realiseren voor alle ZOOOM-leden, maar behartigt ook de belangen van de ZOOOM-leden richting de gemeente Woerden, het bedrijfsleven en andere relevante overlegorganen.

Commissieleden: Vacature (2), Eric Reijm (namens bestuur)

Kascommissie

De Kascommissie controleert steekproefsgewijs de boekhouding ter afsluiting van het boekjaar en doet verslag van haar bevindingen in de Ledenvergadering.

Commissieleden: Jan Slomp en Rina Mulder

Commissie Schorsing en Ontzetting

Deze commissie onderzoekt op verzoek van het bestuur klachten over gedragingen van leden en adviseert vervolgens het bestuur over eventueel te nemen maatregelen.

Commissieleden: Arthur Dreissen, Jolanda van der Spiegel, Thérèse Hoppenbrouwer.

Online Commissie

De commissie houdt zich bezig met het communiceren van alle activiteiten binnen ZOOOM. Denk hierbij aan de thema-avonden, de maandelijkse borrels, kerstontbijt, BBQ, etc.
De commissie zorgt ook voor de publiciteit van de activiteiten op social media (LinkedIn en Facebook), persberichten, nieuwsbrieven en PR-campagnes.

Commissieleden: Krista de Heer, Joyce Hoogerwerf, Denise Snel (contactpersoon namens bestuur).

Activiteiten Commissie

Deze commissie stelt het programma op van alle activiteiten binnen ZOOOM.
ZOOOM is een vereniging voor en door leden en daarom benadert de commissie de ZOOOM-leden om ervoor te zorgen dat deze activiteiten georganiseerd worden.

Commissieleden: Stephanie de Witte, Dave Oorschot, Mieke van der Steeg, Denise Snel (contactpersoon namens bestuur).