Lid worden

Wilt u lid worden van ZOOOM? Vul uw gegevens hieronder in en u ontvangt per omgaande een mail ter bevestiging van uw lopende aanmelding. Tevens ontvangt u van de penningmeester een factuur met de contributiebijdrage.

De contributie bedraagt € 89 per kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 1 juli bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 44,50. Aanmeldingen na 1 november resulteren in een factuur voor het nieuwe jaar! Beëindiging van het lidmaatschap dienen voor 1 december gedaan zijn.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 december, door het sturen van een e-mail aan penningmeester@zzpwoerden.nl

Zooom gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Lees meer over ons privacybeleid.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam *

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel - alleen cijfers) *

Website

Persoonsgegevens

Aanhef * De heerMevrouw

Voorletters *

Voornaam *

Achternaam *

Straat en huisnummer (indien afwijkend)

Postcode en woonplaats (indien afwijkend)

Telefoonnummer (indien afwijkend - alleen cijfers)

Geboortedatum (formaat: ddmmjjjj) *

Email-adres *

Overige

Opmerkingen