Lid worden

Wil je lid worden van ZOOOM? Vul jouw gegevens hieronder in en je ontvangt direct een mail ter bevestiging van je lopende aanmelding. Tevens ontvang je van de penningmeester een factuur met de contributiebijdrage.

De contributie bedraagt € 89 per kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 1 juli bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 44,50. Aanmeldingen na 1 november resulteren in een factuur voor het nieuwe jaar! Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december gedaan te zijn.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 december door het sturen van een e-mail naar penningmeester@zzpwoerden.nl

ZOOOM gaat zorgvuldig met je gegevens om. Lees meer over ons privacybeleid.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam *

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel - alleen cijfers) *

Website

Persoonsgegevens

Aanhef * De heerMevrouw

Voorletters *

Voornaam *

Achternaam *

Straat en huisnummer (indien afwijkend)

Postcode en woonplaats (indien afwijkend)

Telefoonnummer (indien afwijkend - alleen cijfers)

Geboortedatum (formaat: ddmmjjjj) *

Email-adres *

Overige

Opmerkingen