Verslag ALV 21 oktober 2014/bestuurswisselingen

Op deze dinsdagavond voorafgaand aan de Koeiemart hebben we de 9e ALV gehouden. Het belangrijkste punt van deze vergadering was de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden. Linda Koers heeft het bestuur om privé-redenen al voor de zomer verlaten. Tijdens de vergadering bedanken we Linda voor haar inzet. De zittingstermijn van Mikel de Knegt loopt af per 31 december a.s. en Mikel heeft aangegeven geen nieuwe termijn te willen aangaan. Mikel wordt bedankt voor zijn inzet, bijdrage en meedenken bij de opbouw van Zooom; 3 jaar lang heeft hij veel tijd besteed in de vereniging. We zullen tijdens de Nieuwjaarsborrel nog gepast afscheid nemen van Mikel; hij blijft uiteraard wel lid. Door het aftreden van deze twee bestuursleden ontstonden er twee vacatures. We hebben daarvoor Toine Hitzert en Brigitte de Veld bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De vergadering heeft met deze voordracht ingestemd. Van harte welkom, Toine en Brigitte!

Lees verder →

Meer info over lustrumfeest van 11 okt

Het Lustrumfeest is over enkele dagen! Het wordt een spetterend feest. We starten met een lokale zangeres; een opkomend talent dat al gepromoot wordt op de landelijke zenders en door enkele bekende artiesten. Daarna volgt de opening met een terugblik op de vele bijeenkomsten die we gehad hebben. We zouden Zooom niet zijn als we niet ook nog een aantal ludieke items hebben tijdens de avond. De avond wordt voorzien van gevarieerde muziek en de inwendige mens wordt prima verzorgd door het Kasteel van Woerden.

Lees verder →

Workshop Biologische Kijk op Communicatie met korting

Tijdens de thema avond van 18 september heeft Daniël Seesink het al aangekondigd. Hij heeft een speciale aanbieding voor ZOOOM-leden. Lees hier zijn bericht:

Wat heb ik een leuke avond beleefd tijdens de bijeenkomst van afgelopen donderdag  18 september. Het thema ‘samenwerken’ kreeg een heel andere dimensie door communicatie eens van een biologische kant te bekijken. Ik hoop dat jullie voldoende aanknopingspunten hebben gevonden om er in je dagelijkse praktijk als zelfstandig professional je voordeel mee te doen. Tijdens de afronding heb ik jullie een uniek aanbod gedaan. In overleg met Rina heb ik besloten dat dit aanbod geldig is voor alle leden van Zooom, dus ook voor de leden die, door welke omstandigheid dan ook, niet aanwezig konden zijn.

Lees verder →

Troonrede en participatie

Hieronder de nieuwe blog van Rina Mulder:

Op het moment dat ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog plaatsvinden. In de media lezen we voorzichtige berichten dat het iets beter zal gaan in het komende begrotingsjaar. En dat een aantal groepen er iets op vooruitgaan. Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeentes krijgen meer en andere uitkeringsgerechtigden onder hun hoede. Het bedrijfsleven wordt door de wet verplicht om van elke 25 mensen er een uit een uitkeringssituatie of een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. Ik ben benieuwd hoe dit verwoord gaat worden in de Troonrede.

Lees verder →

YOUNG PROFESSIONALS GEZOCHT!

YOUNG AMBITION

Young Ambition biedt trajecten aan waarin jongeren (14 t/m 27 jaar) kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze het liefste willen doen. Binnenkort vindt The Talent Factory plaats, een event voor jongeren die in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs of op het mbo zitten.

Lees verder →