ZOOOM Leden enquête

Op 28 april jl. is er een oproep uitgegaan naar alle leden om mee te denken over de activiteiten die Zooom organiseert. Voldoen we nog aan de vraag cq. behoefte van de leden, welke onderwerpen en sprekers hebben jouw interesse? Is er behoefte aan een andere invulling van de activiteiten?

De enquete heeft ruim een maand op internet open gestaan en maar liefst 43 leden hebben deze ingevuld. De reacties waren zeer positief over wat er al georganiseerd wordt. Ook kwam er een groot aantal suggesties voor verbeteringen/aanpassingen naar voren.

Opvallend was dat over de onderwerpen kennis en inspiratie veel leden op dezelfde lijn zitten qua verwachtingen. Onder Kennis was de vraag naar informatie over een Marketing Plan veruit favoriet. We gaan hier zeker een thema avond aan wijden.
De onderdelen Financiën en Juridische zaken hadden grote belangstelling en zullen een terugkerend item op de thema avonden worden. Dit jaar is de thema-avond van februari hier al over gegaan.
Bij Inspiratie sprong social media eruit; in de workshop van 26 mei jl. met Gerrit Heijkoop heeft hier uitgebreid aan de orde is gekomen.

Speeddaten is bij veel leden een belangrijk onderdeel; het tijdens de bijeenkomsten gericht kennis maken met elkaar en elkaars business. Dit geven we al enigszins invulling mee door de speeddate kaartjes tijdens het ZZP café. Ook de zeepkist (voor een pitch of introductie) wordt regelmatig genoemd en zal weer meer gebruikt worden.

Vaak komt de term Buddy’s/Introducé naar voren in de suggesties. Dit lijkt een prima vorm om mensen over een drempel heen te helpen of om potentiële nieuwe leden te introduceren bij Zooom. Het meenemen van een introducé naar de Thema avond lijkt een blijvertje; dit was bij de laatste thema avond een groot succes.

Over externe communicatie wordt opgemerkt dat we als Zooom meer naar buiten moeten treden. Het voorstel om een Twitter/LinkedIn campagne op te zetten hiervoor is een stap in deze richting.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor deze enquete, hartelijk dank voor de vele goede ideeën. Op naar de 150 leden!

Brigitte de Veld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *