Verslag van de 10e ALV – 17 september 2015

17 september jl. heeft ZOOOM haar algemene ledenvergadering gehouden. Met in totaal zeventien enthousiaste ZOOOM’ers, kan worden gesproken van een prima opkomst!

Na de vaststelling van de notulen van de vorige ALV, stond het jaarverslag 2014 op de agenda. 2014 was voor ZOOOM een bijzonder jaar, reden om hier even op in te ZOOOMen! In 2014 vierde ZOOOM namelijk haar vijfjarige bestaan. In die vijf jaar is ZOOOM uitgegroeid tot één van de grootste en meest gezellige ondernemersverenigingen van Woerden én verre omstreken. Met een mooie balans tussen gezelligheid, netwerken en persoonlijke groei, is ZOOOM na vijf jaar met meer dan 130 leden nog steeds springlevend! Op naar het volgende jubileum! Naast de gezellige BBQ, het knusse Kerstontbijt en het spetterende jubileumfeest, heeft ZOOOM in 2014 allerhande interessante activiteiten georganiseerd. Van het inspirerende verhaal van Bart van den Belt, tot het ZZP-pensioen… voor ieder wat wils! Ook mogen we trots zijn op de ingezamelde sponsoropbrengst voor de 24 uur van Woerden! Het jaarverslag 2014 wordt uiteindelijk onder luid applaus aangenomen.

Ook het financiële jaarverslag 2014 en het verslag van de kascommissie kwamen aan bod. Conclusie is dat ZOOOM er financieel goed voor staat! Beide zijn ongewijzigd aangenomen en de vergadering heeft het bestuur decharge verleend.

Volgende punt… de bestuurssamenstelling. Eind 2015 nemen Rina als voorzitter en Frido als penningmeester afscheid van het ZOOOM-bestuur. Toine neemt de voorzittershamer van Rina over. Er wordt nog gezocht naar een opvolger voor Frido. Uiteindelijk geeft de vergadering het bestuur een volmacht om twee nieuwe bestuursleden te zoeken en te benoemen. Inmiddels ziet het ernaar uit dat we dit hebben ingevuld… we houden jullie op de hoogte!

Andere belangrijke punten zijn de verslagen van de verschillende ZOOOM-commissies, het jaarplan 2016, de begroting 2016, de huidige financiële stand van zaken en het Platform Ondernemersverenigingen Woerden. Voor een overzicht van alle agendapunten en hetgeen is besproken verwijzen wij jullie heel graag naar de notulen van de ALV, die je kan vinden in het Intranet gedeelte van de website. Absoluut lezenswaardig!

Rest ons alle deelnemers aan de ALV hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid en inzet! Top! Jullie begrijpen dat de aanwezigen na afloop van de ALV nog even hebben nagepraat en het glas op ZOOOM hebben geheven.

Auteur: Krista de Heer

Als grafisch vormgever maak ik websites, huisstijlen en promotiemateriaal voor ondernemers. Zodat zij hun bedrijf met trots en op een professionele manier kunnen presenteren aan relaties en potentiële klanten. Want daar word ik blij van. Een goed design geeft het karakter van jouw bedrijf weer. Zo maak je een betrouwbare indruk en zorg je voor herkenbaarheid. WELK VERHAAL VERTELT JOUW HUISSTIJL OF WEBSITE OP DIT MOMENT? Als dat verhaal niet klopt met jouw diensten, product of doelgroep, dan ben jij dus op zoek naar een professional die jouw huisstijl, drukwerk én website kan verzorgen. Eén betrouwbaar aanspreekpunt voor drukke ondernemers. Voor het verbeteren van je offline én online zichtbaarheid. Van de vormgeving en bouw van je website tot het ontwerpen van je logo of de vormgeving van je boek of advertenties. Gefeliciteerd, je hebt haar gevonden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *