Verslag ALV 21 oktober 2014/bestuurswisselingen

Op deze dinsdagavond voorafgaand aan de Koeiemart hebben we de 9e ALV gehouden. Het belangrijkste punt van deze vergadering was de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden. Linda Koers heeft het bestuur om privé-redenen al voor de zomer verlaten. Tijdens de vergadering bedanken we Linda voor haar inzet. De zittingstermijn van Mikel de Knegt loopt af per 31 december a.s. en Mikel heeft aangegeven geen nieuwe termijn te willen aangaan. Mikel wordt bedankt voor zijn inzet, bijdrage en meedenken bij de opbouw van Zooom; 3 jaar lang heeft hij veel tijd besteed in de vereniging. We zullen tijdens de Nieuwjaarsborrel nog gepast afscheid nemen van Mikel; hij blijft uiteraard wel lid. Door het aftreden van deze twee bestuursleden ontstonden er twee vacatures. We hebben daarvoor Toine Hitzert en Brigitte de Veld bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De vergadering heeft met deze voordracht ingestemd. Van harte welkom, Toine en Brigitte!

Naast dit punt zijn alle commissies aan de orde geweest. Het bestuur spreekt nogmaals haar waardering uit voor de leden die in een commissie zitten en daarin hun werk doen voor de vereniging. De nieuw op te richten commissie Ledenwerving vergt nog handjes. Er is een voorzichtig begin gemaakt, maar we moeten nog minstens 1 enthousiast lid hebben dat hierin wil meewerken. Meld je hiervoor aan bij één van de bestuursleden.

Terugkijkend op het Lustrumfeest kunnen we vaststellen dat we een mooi lustrumjaar hebben gehad. Ook financieel is een en ander goed verlopen. Het bestuur rondt de vergadering af met het verzoek om ideeën voor een nieuw goed doel voor 2015 in te brengen. Het is goed als we als ondernemersvereniging in het komende jaar weer een bepaald project of doel vaststellen dat raakvlak heeft met Woerden en met ondernemen. Ook ideeën hiervoor kunnen bij de bestuursleden worden aangegeven.

Gepost door

Mikel de Knegt is mediator en financial planner gespecialiseerd in echtscheidingen. Daarnaast is Mikel algemeen bestuurslid van Zooom met, naast allerlei ad-hoc taken, als vaste taken de Zooom website, Twitter en Linkedin. Verder is Mikel zelf ZZP-er sinds 1 januari 2009 en maakte hij deel uit van de kerngroep die Zooom heeft opgericht in 2009.

1 reactie » Schrijf een reactie

Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.