Troonrede en participatie

Hieronder de nieuwe blog van Rina Mulder:

Op het moment dat ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog plaatsvinden. In de media lezen we voorzichtige berichten dat het iets beter zal gaan in het komende begrotingsjaar. En dat een aantal groepen er iets op vooruitgaan. Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeentes krijgen meer en andere uitkeringsgerechtigden onder hun hoede. Het bedrijfsleven wordt door de wet verplicht om van elke 25 mensen er een uit een uitkeringssituatie of een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. Ik ben benieuwd hoe dit verwoord gaat worden in de Troonrede.

Ongetwijfeld staat het er in en wordt het bedrijfsleven opgeroepen om werklozen en arbeidsgehandicapten te (laten) participeren. Het is echter niet meer aan de centrale maar aan de lokale overheid. Hoe gaat een gemeente dat regelen? Je ziet dat gemeentes regionaal gaan samenwerken en hun eigen kleine UWV-bedrijfjes gaan creëren. En die werken al meteen net zo als het grote UWV, merken we. Ik ben van mening dat ondernemers best bereid zijn om de doelgroep te helpen met een werkplek. Maar daar moet dan wel wat tegenover staan vanuit de gemeente.Een meer concrete begeleiding en de mogelijkheden van terug vloeiing. Of loondispensatie of enig andere compensatie. Het oplossen van de problemen van uitkeringsgerechtigden is tenslotte niet alleen het probleem van de bedrijven. Vanaf 1 januari is het een probleem van de gemeente. Daar moet een nieuwe visie op komen. Misschien moeten we toe naar een plaatselijke troonrede?

Gepost door

Mikel de Knegt is mediator en financial planner gespecialiseerd in echtscheidingen. Daarnaast is Mikel algemeen bestuurslid van Zooom met, naast allerlei ad-hoc taken, als vaste taken de Zooom website, Twitter en Linkedin. Verder is Mikel zelf ZZP-er sinds 1 januari 2009 en maakte hij deel uit van de kerngroep die Zooom heeft opgericht in 2009.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.