POVW – Diverse ontwikkelingen

POVW
Zoals bekend, is Zooom aangesloten bij het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (“POVW”). Doel van het POVW is het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende Woerdense Ondernemersverenigingen en het spreken met één mond richting de gemeente. Alle Ondernemersverenigingen uit Woerden zijn aangesloten. Het POVW overlegt door het jaar heen een aantal keer met de gemeente. Daarnaast is er een aantal werkgroepen waarin ambtenaren en POVW-leden spreken over uiteenlopende onderwerpen. Toine Hitzert, voorzitter van Zooom, is eveneens voorzitter van het POVW. Namens Zooom is ook Rina Mulder actief binnen het POVW.

Verkeersvisie 2030
Een van de thema’s waarmee het POVW de afgelopen maanden heel druk is geweest, is de Verkeersvisie 2030. Een thema waarover in de lokale media al veel is gezegd en geschreven. Voor een vrijwel volledig overzicht van alle ontwikkelingen, verwijzen wij kortheidshalve richting Woerden.tv. Link: https://woerden.tv/?s=verkeersvisie.

Actuele stand van zaken is dat de Gemeenteraad heeft besloten de Verkeersvisie vooralsnog niet te behandelen en/of aan te nemen. De wethouder heeft de opdracht gekregen om eerst met de verschillende participanten in gesprek te gaan. Het POVW gaat hier graag op in en hoopt samen met het College en de overige participanten alsnog te komen tot een ordentelijke Verkeersvisie. Ditmaal met een daadwerkelijke visie en toekomstbestendige oplossingen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat recht wordt gedaan aan de input van de participanten.

Middelland
Een ander onderwerp dat nu speelt is het ontwikkelen van een visie voor Middelland. Meer specifiek gaat het dan om een visie om de leegstand op dit terrein te bestrijden. Het POVW heeft deelgenomen aan een aantal brainstorm sessies. Op deze manier heeft het POVW de gemeente (en de ingeschakelde onderzoekers) voorzien van input. Input om te komen tot een visiedocument. Spreekt voor zich dat het POVW ook hier de vinger aan de pols houdt.

Wat hebben we bereikt?
Het POVW wordt op dit moment betrokken bij allerlei onderwerpen. De gemeente ziet het POVW (ondanks het feit dat we het niet altijd met elkaar eens zijn) als een belangrijke sparringpartner]. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Zeker wanneer we het vergelijken met een aantal jaar geleden. Het overleg verliep destijds weinig gestructureerd en ook onderling was toen vaak niet duidelijk hoe de andere ondernemersverenigingen erover dachten. Met het POVW is de belangenbehartiging op een hoger niveau getild.

Kort en goed; het POVW staat als een huis en blijft zich inzetten voor de Woerdense ondernemers! Vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *