Oproep voor controle jaarrekening

Twee leden voor kascommissie

De leden van de kascommissie zijn dit jaar aftredend en niet meer herkiesbaar. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden die begin 2020 het financiële jaar 2019 willen controleren? Wil jij je inzetten voor ZOOOM als lid van de kascommissie, laat het dan weten en stuur een mail naar voorzitter@zzpwoerden.nl. Meer informatie over het lidmaatschap van de kascommissie kun je krijgen via penningmeester@zzpwoerden.nl.

Het kost je nauwelijks tijd; eenmaal per jaar de jaarstukken doornemen en eventuele vragen met de penningmeester doornemen. Je kunt je ook aanmelden tijdens de ALV.  Verder zijn we nog op zoek naar iemand die het bestuur wil komen versterken, het liefst iemand met affiniteit met ICT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *