Vitaal Aktief » ZZP-leden

ZOOOM-leden zijn zelfstandige professionals op uiteenlopende terreinen en met vaak jarenlange expertise en ervaring. Bent u op zoek naar een bouwkundig of financieel adviseur, een coach, een schilder, een tekstschrijver, een VA of een bureau voor gastouders? U vindt ze allemaal en nog meer bij ZOOOM. 

Vitaal Aktief

Contact: Maarten Stiggelbout
Werk: Cattenbroekerlaan 65 Woerden 3445 EH Mobiel: 0348 425845 Mobiel: 06 34443230 Website: Vitaal Aktief

Biography

Foto van Vitaal Aktief

Missie en visie
Vitaal Aktief wenst een invulling te geven van de missie van de overheid: het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. Vitaal Aktief wil bereiken dat de bevolking meer gaat sporten, bewegen en sociaal gaat participeren in de samenleving en gezonder gaat eten. Zij doet dit door ondersteuning van diverse landelijke, regionale en lokale instellingen, organisaties en initiatieven. Daarnaast speelt zij een rol bij het monitoren van sport- en beweeggedrag en gezonde leefstijl en zij draagt bij aan nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.
Doelgroep en setting benadering
Doelgroepen waarop Vitaal Aktief zich richt zijn vooral kwetsbare groepen in de samenleving: zoals mensen met een lage sociaal-economische status ( SES; vooral lage opleiding en/of laag inkomen), eenzame ouderen en mensen met overgewicht. Zij richt haar werkzaamheden ook op specifieke settings zoals het werk, de wijk, de sportvereniging, de zorginstellingen. Specifieke aandacht wordt gericht op intermediairs.

Vanuit de visie en missie van Vitaal Aktief worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
– Ontwikkeling en implementatie van leefstijl interventies, incl. subsidie aanvragen
– Monitoring en evaluatie van bestaande interventies
– Consultancy / advisering van organisaties op terrein van gezonde leefstijl

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Cattenbroekerlaan 65 Woerden 3445 EH