Enquête levert veel informatie

Vraag, vraagteken, hulp, antwoordWe zijn blij met de response op de enquête die in december is verstuurd; 32 leden hebben de enquête met 10 uiteenlopende vragen ingevuld. Bedankt daarvoor.

Graag geven we een samenvatting:

  1. De meerderheid houdt zich niet bezig met de uitgestelde DBA.
  2. De helft geeft aan dat het regelen van hun pensioenvoorziening hen wel bezighoudt en wil er graag meer over weten.
  3. De overheid wil de pensioenvoorziening eventueel gaan verplichten voor de zzp’ers. Een ruime meerderheid is het daarmee niet eens.
  4. Op de vraag ‘Welke werkplek past het beste bij jou?’ gaf iets minder dan de helft aan thuis te werken, daarnaast eigen bedrijfskantoor, verzamelgebouw, bij client thuis, bibliotheek, enzovoort.
  5. Op de vraag of de gemeente Woerden het vestigingsklimaat moet verbeteren, gaf 69% aan hierover geen mening te hebben. 25% vindt dat dit een taak van de gemeente is en 6% vindt van niet.
  6. De helft van de mensen geeft aan alles geregeld te hebben om de AVG-test te doorstaan. De helft weet niet wat ze moet regelen en wil er meer over weten.
  7. Tot slot vroegen wij welke onderwerpen je graag op het ZOOOM-programma in 2019 ziet? Uit de antwoorden blijkt toch een behoorlijke variatie te zitten, maar we zien ook gemeenschappelijke onderwerpen.

Conclusie

De genoemde onderwerpen geven bestuur en activiteitencommissie veel informatie over wat jullie belangrijk vinden.
We zullen niet alles kunnen realiseren, maar we houden de reacties scherp in de gaten. We zijn in ieder geval dit jaar gestart met een onderwerp waarvoor veel belangstelling is: pensioenvoorziening en financiën.

De vragen die betrekking hadden op de werkplek en eventueel de rol van de gemeente hierin, zijn met een Adviseur Economische Zaken van de gemeente besproken. De afspraak is dat voorzitter en adviseur twee keer per jaar overleg hebben.

Mocht je vragen hebben op economisch gebied, laat het gerust weten.

Els van Veen, 06 – 289 40 147

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *